Phẫu Thuật Chuyển Gân Điều Trị Tổn Thương Thần Kinh Trụ

Phẫu thuật chuyển gân Zancolli điều trị vuốt trụ bàn tay do di chứng tổn thương thần kinh trụ. Kết quả ngay sau mổ có sự cải thiện khác biệt so với trước mổ…

Video mô tả hình ảnh trước mổ và sau mổ chuyển gân điều trị vuốt trụ

Trần Quyết
4.197 Comments

Leave a reply