thừa ngón cái

Dị tật bẩm sinh cơ quan vận động ảnh hưởng tới khoảng 1-2% các cá thể sống , trong số đó 10% là các dị tật chi trên . Một số trường hợp dị tật xảy ra đơn độc , ...

Ngón cái tách đôi (Thumb duplication), vẫn hay được nhiều người gọi là thừa ngón cái, là một dị tật bẩm sinh hay gặp ở trẻ em. Cho đến nay phẫu thuật tạo hình ...

Ngón cái đôi (thumb duplication) là một dị tật bàn tay bẩm sinh hay gặp ở trẻ em, là một bất thường về cơ xương khớp. Trẻ trai gặp nhiều gấp 2,5 lần trẻ gái, ...