Tag Archives: dính khớp khuỷu

Gỡ dính khớp khuỷu cải thiện vận động

Dính khớp khuỷu thông thường do 2 nguyên nhân, nguyên nhân trong khớp hoặc nguyên [...]

16 Comments

Nội Soi Khớp Khuỷu – Giải Pháp Hiệu Quả Cho Các Tổn Thương Vùng Khuỷu

Nội soi khớp khuỷu được Burman mô tả lần đầu tiên vào năm 1931. Tại [...]

6 Comments

Phẫu Thuật Thay Khớp Khuỷu Điều Trị Di Chứng Chấn Thương

Phẫu thuật thay khớp khuỷu áp dụng cho các trường hợp ảnh hưởng nặng nề [...]

2 Comments

Thay khớp khuỷu – bước tiến mới điều trị di chứng hạn chế vận động khuỷu tay

Thay khớp khuỷu được thực hiện lần đầu tiên vào năm 1925 bởi Robineau. Với [...]

1.918 Comments

Thay khớp khuỷu toàn phần

Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn Hà Nội là đơn vị đi đầu cả nước [...]

92 Comments