Tag Archives: dị tật bẩm sinh

Xương sên đứng dọc bẩm sinh (Congenital Vertical Talus)

Xương sên đứng dọc bẩm sinh (congenital vertical talus) là một dị tật hiếm gặp [...]

Dị tật bẩm sinh ngón cái tách đôi – nên mổ hay không?

Ngón cái đôi (thumb duplication) là một dị tật bàn tay bẩm sinh hay gặp [...]

147 Comments

Dính Khớp quay trụ trên bẩm sinh (Congenital Radioulnar synostosis)

Dính khớp quay trụ trên (Radioulnar synostosis) là bệnh lý rất hiếm gặp ở chi [...]

70 Comments