Gỡ dính khớp khuỷu cải thiện vận động

dính khớp khuỷu

Dính khớp khuỷu thông thường do 2 nguyên nhân, nguyên nhân trong khớp hoặc nguyên nhân ngoài khớp. Nguyên nhân bên trong là do sự không khớp nhau của bề mặt khớp. Nguyên nhân bên ngoài là do tổn thương các cấu trúc phần mềm quanh khớp gây xơ hoá…

Xin giới thiệu 1 ca lâm sàng dính khớp khuỷu do cả 2 nguyên nhân. Rất may mắn khi người bệnh vẫn chưa đến trong giai đoạn quá muộn nên có thể phẫu thuật gỡ dính khớp khuỷu đơn thuần. Giúp phục hồi lại vận động khớp đưa người bệnh trở về với sinh hoạt bình thường.

Trả lời