Tag: Nội soi cổ tay

Thay khớp thang bàn ngón cái

Thoái hóa khớp thang bàn ngón cái, nguyên nhân gây đau ngón cái hay gặp

Thoái hóa khớp thang bàn ngón cái (Trapeziometacarpal osteoarthritis), là một bệnh khá phổ biến nhưng vẫn còn chưa được quan tâm nhiều. Còn gọi là bệnh viêm thoái hóa khớp ở gốc ngón cái, khớp này được tạo bởi xương thang và xương bàn của ngón cái...